REGULAMIN KWIACIARNI INTERNETOWEJ KURIERKWIATY.PL

 

1. Kwiaciarnia prowadzi sprzedaż przesyłek kwiatowych i upominków za pośrednictwem sieci internet. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej lub przez telefon. Kwiaciarnia nie prowadzi sprzedaży w siedzibie firmy i nie realizuje zamówień z odbiorem osobistym.

2. Dostawy kwiatów na terenie Polski realizowane są przez sieć kwiaciarni EuroFlorist. Dostawy poza granicami Polski są realizowane przez sieci kwiaciarni partnerskich.

3. Opisy i zdjęcia produktów są własnością EuroFlorist lub zostały przekazane w użytkowanie przez partnerów EuroFlorist.

4. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie zawierają podatek VAT i obowiązują w momencie składania zamówienia. Kupujący ponosi również opłatę za doręczenie określoną w warunkach i kosztach dostawy.

5. Kwiaciarnia zapewnia doręczenie kwiatów w 24 godziny na terenie Polski i w ciągu 48 godzin dni roboczych za granicą. Szczegółowe zasady określone są terminach realizacji.

6. Jeżeli kurier nie zastanie odbiorcy pod podanym adresem, zostawi wiadomość z prośbą o kontakt telefoniczny z Kwiaciarnią. Wiadomość zawierać będzie informacje o przesyłce kwiatowej oraz adresie Kwiaciarni, która realizuje zamówienie. Jeżeli odbiorca nie skontaktuje się z Kwiaciarnią i przesyłka nie zostanie doręczona w następnym dniu roboczym, realizacja zamówienia zostanie wstrzymana. Zamówienie będzie musiało zostać złożone ponownie i opłacone w pełni przed ponownym doręczeniem.

7. Przesyłki do szpitali, hoteli, dużych firm, banków doręczane są do recepcji lub sekretariatu.

8. Kwiaciarnia realizująca zamówienie może skontaktować się telefonicznie z odbiorcą celem potwierdzenia terminu i adresu dostawy, chyba że zamawiający nie wyrazi zgody na kontakt Kwiaciarni z odbiorcą w treści zamówienia.

9. W przypadku niezrealizowania zamówienia z winy klienta, np.: podania błędnego adresu, błędnego numeru telefonu, nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia itp., Kwiaciarnia zastrzega sobie prawo obciążenia klienta kosztami tych produktów oraz dostawy. Kwiaciarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub nie dostarczenie przesyłki wynikające z podania błędnych danych odbiorcy, braku pozytywnej autoryzacji płatności zamawiającego lub nieobecności odbiorcy pod podanym adresem.

10. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu i weryfikacji płatności przy wykorzystaniu jednej z akceptowanych form płatności.  Faktury VAT wystawiane są po przesłaniu danych firmowych na adres mail: kurierkwiaty@gmail.com  najpóżniej 14 dni od złożenia zamówienia. Po tym terminie zamówienie uznawane jest jako zamówienie detaliczne bez możliwości późniejszego wystawienia faktury ani jej duplikatu.

11. Zmiany w zamówieniu można wprowadzać telefonicznie lub przez e-mail, w ciągu 60 minut po złożeniu zamówienia lub na co najmniej 48 godzin przed terminem doręczenia. Złożenie zamówienia i dokonanie płatności są warunkami koniecznymi do skutecznego zawarcia umowy.

12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

13. Gwarantujemy świeżość kwiatów ciętych przez 3 dni, jeśli będą pielęgnowane w odpowiedni sposób. Przyjęcie dostarczonego produktu oznacza jego akceptację. Odbiorca potwierdza jakość i świeżość kwiatów na druku potwierdzenia odbioru. Reklamacje dotyczące świeżości kwiatów muszą zostać złożone telefonicznie lub przez e-mail w ciągu 24 godzin od terminu doręczenia. Inne w ciągu 7 dni od daty doręczenia. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia.

14. Kwiaciarnia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w zamówieniu zgodnie z polityką zastępowania produktu.

15. Kwiaciarnia zastrzega sobie możliwość odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku braku możliwości doręczenia zakupionego produktu lub w przypadku, gdy cena towaru prezentowana w ofercie jest wynikiem pomyłki lub działania osób trzecich. W takim przypadku kwota wpłacona przez Klienta zostanie zwrócona w terminie 7 dni roboczych.

16. Odpowiedzialność kwiaciarni z tytułu niedostarczenia kwiatów lub braku terminowej realizacji zamówienia ograniczony jest maksymalnie do wartości zamówienia.

17. Kwiaciarnia właściciel sklepu internetowego zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej późniejsze zmiany).

18. Kwiaciarnia zastrzega sobie prawo do wykorzystywania podanego adresu e-mail w celach marketingowych własnych produktów, o ile klient wyraził na to zgodę. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

19. Prawem właściwym dla realizacji zakupów w kwiaciarni internetowej jest prawo polskie, a w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002r. nr 144 poz.1204).

20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

21. Regulamin określa zasady zakupów w Kwiaciarni internetowej. Złożenie zamówienia oznacza akceptację wszystkich postanowień i informacji zawartych w regulaminie.

 

Szczegółowe warunki wymienione w regulaminie:

Warunki i koszty dostawy

Terminy realizacji

Formy płatności

Polityką zastępowania produktu

Reklamacje

 

Właściciel kwiaciarni:

ROTARION Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
00-105 Warszawa, ul.Twarda 18
NIP PL5252808098;
REGON  384946030; Numer KRS 0000815568

 

 

Pomoc